Forskningsplatform FINO 3

Energi fra Offshore-vindenergianlæg vil fremover i betragtelig grad bidrage til implementering af den tyske forbundsregerings lov om vedvarende energi. Formålet med loven er at øge den andel af vedvarende energi, der anvendes til strømforsyning, til en andel på mindst 35 % frem mod 2020. Offshore-vindparkerne ved Nordsøkysten i Schleswig-Holstein yder et væsentligt bidrag i den forbindelse, idet vindforholdene Offshore er meget gunstige og således bidrager til forventningen om et højt udbytte. For øjeblikket står vindenergien for den største del af den vedvarende energi.

Forskningsplatformen FINO3 er placeret 80 kilometer fra øen Sild i midten af den fremtidige tyske Offshore-vindpark. Erfaringerne fra driften af platformen og resultaterne af talrige videnskabelige forskningsprojekter, som gennemføres på og ved platformen, hjælper vindparkens operatører og producenterne af vindenergianlæggene med planlægningen, opførelsen og den fremtidige drift af Offshore-vindparken.

Klik her for yderligere oplysninger.

FINO3 og Reliables

FINO3 står til rådighed som primært forskningsobjekt inden for rammerne af Reliables-projektet.

Der udføres vibrationstests på masten. Disse data anvender SDU til udvikling af en Virtual Sensing-metode til vibrationsanalyser.

Desuden indhentes data til Structural Health Monitoring ved en svejsesøm på masten. Disse data indgår i en optimeringsproces af SHM ved Fachhochschule Kiel.