RELIABLES Offshore

Forskningsprojektet REALIABLES Offshore er en mulighed for at fastslå den resterende levetid eller det optimale vedligeholdelsestidspunkt for Offshore-konstruktioner. Desuden kan der opnås viden om sikker og effektiv drift ud over den nominelle levetid.

For at gennemføre dette projekt optimeres mulighederne for Structural Health Monitoring. Denne metode anvendes i princippet til regelmæssig kontrol af status for et anlæg i løbet af levetiden, og de registrerede data overføres til en database. Når der er tale om anlæg, der belastes i samme omfang, kan disse data således give oplysninger om, hvorvidt der er behov for udførelse af vedligeholdelsesarbejde.

Partnerne FH Kiel og SDU videreudvikler den software, der kræves i den forbindelse, og stiller en gratis testversion til rådighed for interesserede virksomheder. Til det formål står forskningsplatformen FINO3 til rådighed som testobjekt. Den er placeret i Nordsøen omtrent 80 kilometer fra øen Sild og drives af forsknings- og udviklingsselskabet FH Kiel GmbH (FuE).

Desuden bygger projektpartnerne et Crossborder Vibration and Fatigue Testcenter. Testcentret er enestående i Interreg-programregionen og sigter mod at hjælpe virksomheder i regionen. Ved praktiske problemer er centret behjælpeligt med teoretisk viden og omfattende moderne laboratorieudstyr samt beregningsmetoder. I forbindelse med projektet blev der dannet en kreds af netværkspartnere, der består af repræsentanter fra virksomheder, interesseorganisationer og andre forskningsenheder, som kritisk følger udviklingsarbejdet.

RELIABLES Offshore er finansieret af Interreg Deutschland-Danmark med midler fra Den Europæiske Fond for Regionaludvikling. Læs mere om Interreg Deutschland-Danmark på www.interreg5a.eu