Materialetræthed – udstyr

Fachhochschule Kiel (Kiel Universitet for Anvendt Videnskab) driver et laboratorium til måling af materialetræthed inden for rammerne af universitetets uddannelse i Skibsbygning og Maritim Teknologi. Under ledelse af Prof. Dr.-Ing. Berend Bohlmann har laboratoriet i løbet af de seneste år gennemgået en videreudvikling fra kun at være et uddannelsessted for diplomingeniører (FH) til nu også at tilbyde bachelor-, master- og Ph.d.-uddannelser, hvor de studerende arbejder med projekter af meget forskellig art og omfang. Ud over undersøgelser af styrke og stivhed arbejdes der især med projekter, hvor konstruktioners driftsstabilitet undersøges.

For at kunne gennemføre målinger af driftsstabilitet råder Fachhochschule Kiel over forskellige prøvestande og simuleringsmuligheder. Dette udstyr er stillet til rådighed inden for rammerne af Crossborder Fatigue and Vibrations Testcenter.


Hydropuls PZ 200/400

Denne prøvestand er en universel, hydraulisk dreven prøvestand til udførelse af statiske og dynamiske eksperimenter i fuld skala. Den er tilsluttet fuldt kardansk til en portal, der er fastgjort på en bundplade, som er helt frigjort fra bygningen.

Maks. statisk kraft: ±200 KN
Maks. dynamisk kraft: ±160 KN
Maks. vandring: ±200 mm
Interne og eksterne kraftmålesystemer
Styring – EPL dynaSax D2
Software til prøvestand dynaSax D2
Producent: TIRA WPM Leipzig
Fri bredde: 3,5 m
Fri højde: 3,0 m

Denne maskine er særligt egnet til statiske undersøgelser, et-trins-forsøg, modulprogrammer og simuleringer af driftsbelastninger på semikomplekse prøver og i fuld skala.


Resonansprøvestande

Resonansprøvestand Power Swing 100 MAG er en universel elektromagnetisk magnetiseret resonansprøvestand til gennemførelse af undersøgelser af komponenter og materialeprøver for tryk-/træk-, bøjnings- eller vridnings-/vibrationsstyrke.

Maks. statisk belastning: ±100 KN
Maks. dynamisk kraftamplitude: ±50 KN
Maks. dynamisk vandring: ±2 mm
Kontrolfrekvensområde: indtil 300 Hz

Bredde for prøverum (fri søjlepassage): 530 mm
Højde for prøverum (afstand for krafttransducer – opspændingsbord) : 660 mm
Denne maskine er særligt velegnet til beregning af Wöhler-linjer, men den egner sig i lige så høj grad til beregning af levetid, hvor der eksempelvis tages udgangspunkt i modulprogrammer eller vilkårlige belastninger.

Resonansprøvestand  Power Swingly 5Mot er en universel motordreven resonansprøvestand til gennemførelse af undersøgelser af små komponenter og materialeprøver for tryk-/træk-, bøjnings- eller vridnings-/vibrationsstyrke.

Maks. statisk belastning: ±5 KN
Maks. dynamisk kraftamplitude: ±2,5 KN
Maks. dynamisk vandring: ±10 mm
Kontrolfrekvensområde: indtil 110 Hz

Bredde for prøverum (fri søjlepassage): 550 mm
Højde for prøverum (afstand for krafttransducer – opspændingsbord) : 670 mm

Denne maskine er særligt egnet til fastsættelse af Wöhler-linjer på små prøver. Derudover er den velegnet til fastsættelse af levetid, hvor der eksempelvis tages udgangspunkt i modulprogrammer eller vilkårlige belastninger.


Finite-Element-Metode:

Ved hjælp af FEM analyseres dele for følgende forhold med en HPC Research Cluster (28 kerner og 256 GB RAM):

  • Lineær styrke
  • Ikke-lineær styrke
  • Nominel styrke
  • Træthedsstyrke
  • Bøjninger
  • Vibrationer

Der arbejdes med Ansys Mechanical Licenses for forskning og uddannelse. Der kan anmodes om en tredjepartslicens.