Kolofon

Oplysninger i henhold til § 5 TMG (den tyske telemedielov):

Fachhochschule Kiel
Sokratesplatz 1
D-24149 Kiel

Repræsenteret af:

Fachhochschule Kiel er en offentligretlig højere læreanstalt, som juridisk er repræsenteret ved rektor Prof. Dr. Udo Beer.

Kontakt:

Telefon: +49 (0) 431 210-0
Telefax: +49 (0) 431 210-1900
E-mail: berend.bohlmann@fh-kiel.de

Moms:

Momsnummer i henhold til §27 a i den tyske momslov: DE 81 13 50 123

Ansvarlig for indholdet i henhold til § 55, stk. 2 RStV (de tyske delstaters overenskomst om radio- og tv-spredning):

Prof. Dr.- Ing. Berend Bohlmann
Grenzstraße 3
D-24149 Kiel

Vi ønsker ikke og er ikke forpligtet til at deltage i en tvistbilæggelsessag ved et forbrugerankenævn.

Ansvar for indhold

Som tjenesteudbyder er vi i henhold til § 7, stk. 1 TMG ansvarlig for eget indhold på disse sider i overensstemmelse med generelt gældende lovgivning. I henhold til §§ 8 til 10 TMG er vi som tjenesteudbyder dog ikke forpligtet til at overvåge overførte eller lagrede eksterne informationer eller til at efterforske forhold eller omstændigheder, der tyder på ulovlige aktiviteter.

Forpligtelsen til at fjerne informationer eller blokere for brugen af informationer i henhold til generelt gældende lovgivning berøres ikke heraf. En forpligtelse hertil og et ansvar herfor påhviler os dog først fra det tidspunkt, hvor vi får kendskab til en konkret overtrædelse af loven. Når vi får kendskab til lovovertrædelser, fjerner vi omgående sådant indhold.

Ansvar for links

Vores tilbud indeholder links til eksterne websider tilhørende tredjemand, og vi har ingen indflydelse på indholdet af disse. Derfor kan vi heller ikke påtage os noget ansvar for dette eksterne indhold. Hvad angår indholdet af sider, der linkes til, er det altid den pågældende udbyder eller operatør af siderne, der er ansvarlig herfor. De sider, der linkes til, er på tidspunktet for oprettelsen af linket kontrolleret for mulige overtrædelser af gældende lovgivning. På tidspunktet for oprettelsen af linket er der ikke registreret retsstridigt indhold.

En permanent kontrol af indholdet af de sider, der linkes til, kan dog ikke med rimelighed forventes, medmindre der foreligger konkret kendskab til eller oplysninger om en lovovertrædelse. Når lovovertrædelser kommer til vores kendskab, fjerner vi omgående sådanne links.

Ophavsret

Det indhold og de værker, som operatøren af websiderne har oprettet, er underlagt den tyske ophavsretslov. Mangfoldiggørelse, bearbejdning, distribution og enhver form for udnyttelse, som ligger uden for ophavsretslovens grænser, kræver skriftligt samtykke fra den pågældende forfatter eller skribent. Downloads og kopier af denne side må kun anvendes til privat, ikke kommercielt formål.

Såfremt indholdet på denne side ikke er oprettet af operatøren, skal tredjemands ophavsret overholdes. Indhold fra tredjemand markeres i særlig grad som sådant. Hvis man alligevel måtte blive opmærksom på en krænkelse af ophavsretten, beder vi om meddelelse herom. Når lovovertrædelser kommer til vores kendskab, fjerner vi omgående sådant indhold.

 

Kilde: https://www.erecht24.de/impressum-generator.html