Udstyr

Udstyr, som SDU råder over

SDU har state-of-the-art udstyr til at lave store målinger af vibration, herunder eksperimentel modalanalyse (EMA) og operationel modalanalyse (OMA). Udstyret er skalerbart så det nemt kan bruges i forskellige opsætninger, og kan også udvides med lånt eller lejet udstyr, hvis endnu flere kanaler behøves. Alt software er udviklet i forskergruppen og baseres på MATLAB. En del software er frit tilgængeligt gennem den åbne toolbox, ABRAVIBE, som kan downloades fra www.abravibe.com

 Software

Software til dataindsamling og styring af hardware fra National Instruments, bruges til at indsamle tidsdata til senere analyse. Der er funktioner i softwaret til Impact Testing og shaker styring for EMA. Der er også software til monitorering med kontinuerlig eller intermittent opsamling og vejrparametre.

Software til analyse

Vi har software til

 • Signalbehandling, filtrering og databaselagring
 • General spektrumanalyse og korrelationsanalyse
 • Statistisk analyse, som f eks sandsynlighedsfunktion, skewness, kurtosis, frame statistics etc.
 • EMA og OMA modalparameterestimering med state-of-the-art algoritmer
 • Validering af finite element modeller, med EMA og OMA
 • Avanceret multivariable statistikanalyse, ved hjælp av principal components, virtual coherences, til bestemmelse af støjkilder
 • Analyse af roterende maskiner med order tracking, fixed sampling frekvens, og med synkron sampling frekvens

Measurement hardware

 • 48-kanalers National Instruments PXI-system, med op til 200 kSamples/s per målekanal, samtidlig sampling. Kan udvides til større malinger.
 • National Instruments 9234-moduler med CompactDAQ chassis. Kan skaleres fra 4 til 32 channels, med op til 51 kSamples/s.

Sensorer

 • > 130 lavvægts IEPE accelerometers med følsomhed 100 og 500 mV/g.
 • > 80 geofoner for malinger af lavfrekvente lave vibrationsniveauer, for eksempel I bygninger eller broer.
 • Kraftsensorer for EMA.
 • Impact hammere fra rigtigt små til mellemstørrelse.
 • Diverse mindre shakers til EMA.
 • Over 5 km kabler for instrumentering af middelstore konstruktioner.